Ngô chuyển gen Monsanto liên quan đến suy nội tạng lớn

Nghiên cứu xem xét các tác động, chưa được nghiên cứu đầy đủ, thực phẩm biến đổi gen có ảnh hưởng đến sức khỏe động vật, phát hiện ra rằng ngô được sản xuất bởi Monsanto ảnh hưởng đến gan, thận, tim và các cơ quan khác.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Sinh học Quốc tế, các nhà nghiên cứu Pháp đã phân tích ba giống ngô biến đổi gen và được sản xuất bởi ngô Monsanto hiện đang được phê duyệt để tiêu thụ ở Hoa Kỳ, Châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Vấn đề là theo nghiên cứu đã nói ở trên, những giống ngô này, giống như nhiều loại thực phẩm biến đổi gen, ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật có vú khi chúng được đưa vào chế độ ăn hàng ngày, trong trường hợp này đặc biệt là các loại thực phẩm của Monsanto có liên quan đến tổn thương nội tạng ở chuột.

Và trong khi người khổng lồ chuyển gen tự bảo vệ mình bằng các cuộc điều tra riêng, chỉ mất 90 ngày, sau đó công ty lấy bất kỳ thực phẩm nào họ sản xuất nếu chúng không gây ra tác động có hại có thể nhìn thấy đối với các đối tượng thử nghiệm, ít nhất là trong trường hợp này, sự chấp thuận của các cơ quan y tế của mỗi quốc gia dường như quá sớm.

Đối với các hậu quả cụ thể mà việc tiêu thụ hạt Mon 863, Mon 810 và NK 603 ngụ ý ở chuột được phân tích, đáng chú ý nhất là ở chức năng của gan và thận, các cơ quan chính trong việc xử lý các chất độc hại đề cập đến, nhưng tim, lá lách, tuyến thượng thận trong các tế bào máu thậm chí cũng bị ảnh hưởng.

Chúng tôi kết luận - các nhà khoa học viết trong bài báo nơi họ trình bày kết quả nghiên cứu của họ - rằng dữ liệu của chúng tôi cho thấy mạnh mẽ rằng những giống ngô biến đổi gen này gây ra tình trạng nhiễm độc gan-thận [...]. Những chất này chưa bao giờ là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn của người hoặc động vật và do đó hậu quả sức khỏe của chúng đối với những người tiêu thụ chúng, đặc biệt là trong thời gian dài, vẫn chưa được biết.

[Disinfo]