6 chiến lược ngủ tại nơi làm việc (INFOGRAPHIC)

Infographic trình bày 6 chiến lược để tập luyện cơ bắp tại nơi làm việc, có lẽ là lĩnh vực mà bạn ít mong đợi nhất để ngủ trong một thời gian tốt.

Ngủ ở nơi bạn có nghĩa vụ phải tỉnh táo, có lẽ, là một trong những hình thức tai tiếng nhất của sự bất tuân và vô kỷ luật. Và có lẽ vì điều đó, cần thiết để thực hiện theo thời gian.

Trong infographic này được chuẩn bị bởi trang OnlineClock.net - chuyên báo động nghịch lý cảnh báo về một thời điểm cụ thể - có 6 chiến lược khả thi để thực hiện cơ bắp trong mơ tại nơi làm việc, có lẽ là khu vực mà bạn ít mong đợi nhất để ngủ.

Bạn sẽ đặt bất kỳ để thử nghiệm? Ngay bây giờ?

[Khóa trực tuyến]